Duruş Bozukluğu Nedir?

Duruş Bozukluğu - Duruş Bozukluğu Nedir

Duruş Bozukluğu

 

Vücudumuzun doğal yapısında S harfine benzer eğimli bir yapı vardır. Bu yapı zaman içerisinde değişime uğrar ve günlük yaşam rutinimize uyum gösterir. Şehir hayatının getirdiği masa başı çalışma rutini ve iki ayak üzerinde durmamız nedeniyle bu S şeklindeki omurganın eğrilikleri değişir. Bu değişimin fazla olması sonucu oluşan problemlerden biri duruş bozukluğudur. Bu problemin temel nedeni vucüdun enerji tasarrufu yapma amacı ve beden farkındalığının azalmasıdır.

 

Duruş (Postür) Bozukluğu Nedir? Duruş Bozukluğu Çeşitleri Nelerdir?

 

Duruş bozukluğu omurganın doğal S formunun bozulması sonucu oluşan duruma denir. Eğrinin hangi yönde hangi şekilde bozulduğuna bağlı olarak farklı farklı isimlendirilir. Omurganın boyun ve bel kısmında çukurlaşma(lordoz), sırt bölümünde ise tümsekleşme(kifoz) mevcuttur. Bu eğrilikler doğal olarak vardır ve tamamen düz olması beklenmez. Eğriliğin açısı arttığı veya azaldığı zaman postür bozukluğu meydana gelir. Örneğin, sırt bölümündeki kifoz açısının artması kamburluğa yol açar. Bel bölgesindeki lordoz açısı arttığı zaman bel çukuru artar, azaldığı zaman bel düzleşmesi denilen postür bozukluğu meydana gelir. Bu bozukluklar bel fıtığı gibi problemlerin görülme riskini arttırabilir. Boyundaki lordoz azaldığı zaman ise boyun düzleşmesi adı verilen durum meydana gelir. Her birinin örnek şeması aşağıdaki görselde gösterilmiştir. Postür bozukluğu çeşitleri her bölgenin açısının nasıl değiştiğine bağlı olarak adlandırılmaktadır.

 

Duruş Bozukluğu Çeşitleri
Omurgadaki Eğriliğin Hangi Bölgede Değiştiğine Göre Postür Bozukluğunun Adı Değişir

 

Duruş Bozukluğu Nedenleri Nelerdir? Postür bozukluğu neden olur?

 

Duruşumuzu dik bir konumda tutmak için kaslarımız sürekli olarak belli bir tonda kasılmak zorundadır. Kasları bu tonda tutmak için de sürekli olarak enerji harcar. Bu enerjinin bazal metabolizmamıza oranı da bizim duruşumuzu belirler. Güçlü fiziğe sahip, motivasyonu ve yaşama enerjisi yüksek olan insanlarda duruş daha dik ve düzgündür. Çünkü bu kişilerde vücudu dik tutmak için harcanan enerjinin bazal metabolizmaya oranı düşüktür. Vücut dik durmak için görece az enerji harcar. Duruş ile ilgil problemlerin temelde psikoloji, beden farkındalığı ve kas gücü olmak üzere üç alt başlığı ve nedeni mevcuttur.

 

Duruş Bozukluğu ve İnsan Psikolojisi..

Psikolojik olarak güçsüz düştüğümüz zaman bazal metabolizmamız düşer. Yani beyin günlük harcadığımız enerji miktarında kısıtlamaya gider. Bu durumda da postürümüzü dik tutan kaslara harcadığı enerjiyi azaltır ve dik duruşumuzu kaybederiz. Bu durumda da duruşumuzda bozulmalar meydana gelir. Bu nedenle bazı durumlarda postür bozukluğunun nedeni psikolojik kökenli olabilmektedir.

 

Psikoloji ve postür arasındaki bir diğer ilişki de özgüven ve beden ile olan barışıklıktan doğar. Kendi vücudumuzdan utanır veya vücudumuzu sergilemekten kaçınan bir psikoloji içerisinde olduğumuz zaman postürümüz bozulur. Bunun en kolay anlaşılabilecek olan tipi ergenliğe yeni giren kız çocuklarında görülenidir. Ergenliğe arkadaşlarından erken giren kız çocuklarının göğüsleri olgunlaşmaya ve dışardan belli olmaya başlar. Bu çocuklar arkadaş çevreleri tarafından dışlanmamak veya farklı görülmemek için göğüslerini saklamaya çalışırlar. Bu durumda da sırtlarını kamburlaştırarak göğüslerini içeri saklama eğilimine girebilirler.

 

Bir başka örnek ise katı aile ortamında büyüyen çocuklarda görülür. Sert aile ortamında büyüyen çocuklar dik duruşu beyinlerinde aileye saygısızlık olarak kodlayabilir ve bu nedenle toplum içerisinde de dik durmamayı, başı öne eğik durmayı tercih edebilir. Bu da postürün bozulmasına yol açabilir.

 

Özgüveni yüksek olmayan çocuklar veya kişiler topluluk içerisinde göze batmamak için dik durmamayı bilinçaltında kabullenmiş olabilirler. Bu psikolojiden yetişkinlikte kurtulmuş olmak postürün hemen düzeleceği anlamına da gelmez. Çünkü çocuklukta yerleşen normal beden algısı da bu bozuk postür olacağı için kişinin beden farkındalığına yönelik çalışması gerekir.

 

Duruş Bozukluğu ve Beden Farkındalığı..

 

Bazı durumlarda ise kişiler kendilerinde duruşlarındaki problemin ne olduğunun farkına varmazlar. Kendilerini dik duruyor zannederken aslında kambur duruyor olabilirler. Bunun nedeni beden farkındalığının azalmasıdır. Beden farkındalığı gözler kapalı iken vücudun nasıl durduğunu kesin olarak bilebilme becerisidir. Beden farkındalığı azalmış olan kişiler dik durmaya çalışırken dahi tam bir şekilde dik duramazlar çünkü hangi bölgeyi nasıl düzeltmesi gerektiğini bilemezler. Bu kişilerde özellikle ayna karşısında duruşa yönelik çalışmalıdır. Aynadan aldıkları geri bildirimle beyinlerindeki vücut algısını pekiştirerek beden farkındalığını geliştirebilirler.

 

Beden Farkındalığı ve Duruş Bozukluğu
Beden farkındalığı duruş için çok önemlidir. Bu nedenle dansçılar ayna karşısında çalışarak beden farkındalığını geliştirirler. Yapmaya çalıştıkları hareketi kişi kendi zihninde doğru yapıyor olabilir ancak dışardan istediği şekilde görünmüyor olabilir. Bu nedenle güçlü bedene sahip olsak bile beden farkındalığımız düşükse, postür bozukluğuna sahip olabiliriz.

 

Duruş Bozukluğu ve Kas Gücü..

Duruş problemlerinin bir diğer sebebi ise kas ve eklemlerde oluşan günlük rutin alışkanlığına bağlı olarak gelişen adaptasyonlardır. Masa başı işte çalışma, kitap okuma alışkanlığına sahip olmak, uzun süre pc ve telefon kullanmak gibi rutinler günlük hayatımızda çok yer kaplaması da postür bozukluğuna yol açabilmektedir. Bu duruşlarda omurgamız, bu pozisyonlarda en az enerji harcayacak pozisyona gelecek şekilde hizalanır. Bu durumda kas ve eklemlerimiz bu bozuk postüre alışacak şekilde hizalanırlar. Örneğin baş önde pozisyonda uzun saatler geçirirsek, eklemlerimizi bu baş önde pozisyonda rahat hissedecek forma dönüşür. Bu da zamanla kalıcı bir şekilde baş önde durmaya yol açar.

 

Duruş Bozuklukları Nasıl Düzeltilir? Postür Bozukluğu Tedavisi

 

Duruş bozukluklarını düzeltmenin en önemli basamağı bu bozukluğun oluşma nedenini tespit etmektir. Postür bozukluğunun psikolojik mi sosyal mi yoksa fiziksel mi olduğu tespit edildikten sonra buna yönelik çalışmalara başlanmalıdır. Psikolojik kökeni olan durumlarda buna yönelik gerekirse psikoterapiye dahi başvurmak gerekebilir.

Kişinin dik durmak ile ilgili psikolojik olarak bir bariyeri yoksa bu sefer beden farkındalığı kazandırmaya yönelik çalışmalara başlanmalıdır. Bu aşamada kişilere dik duruş öğretilerek başlanır. Ayna karşısında egzersiz ve yönlendirmelerle kişiler dik duruş anında vucüdunu nasıl hissetmesi gerektiği öğretilir. Kişiler bu dik duruş pozisyonuna ilk etapta yabancı hissedecek ve bu duruşu korumakta zorluk çekeceklerdir. Bu noktada hangi bölge kaslarının yorulduğu veya hangi bölgede duruşu engelleyen kısıtlılığın olduğuna bağlı olarak manuel terapi ve egzersiz uygulamaları yapılır. Örneğin, kişi dik dururken sırt bölgesinde sıkışma hissediyorsa, vücudun sırt bölgesindeki eklemlerin dik duruşa izin vermeyecek ölçüde kapandığını gösterir. Bu durumda bu bölgedeki eklemleri açmaya yönelik ilk etapta manuel terapi uygulamaları yapılır. Sırt bölgesindeki eklemleri açmaya yönelik manuel terapi sonrasında bu kazanımları korumaya yönelik egzersiz uygulamalarına geçilir. Egzersizlerle, açılmış olan eklem hareketliliği korunur ve zamanla omurgadaki kısıtlılık açılmaya başlar.

Daha sonra egzersiz ile kasların bu duruşu korumaya yetecek kadar kuvvetlendirilip dayanıklılığının arttırılması gerekir. Kişiler dik durmaya yetecek kas kuvveti ve dayanıklılığını elde edip, beden farkındalığı ile dik durmayı öğrendiklerinde postür bozukluğu da ortadan kalkmış olur.

Unutulmamalıdır ki postür bozukluğunun ortadan kalkması ancak ve ancak buna karar vermiş kişilerde mümkündür. Özellikle ebeveynler çocuklarının duruşlarından şikayetçi oldukları zaman onları ikna etmeden zorla bu tarz tedavilere sürüklerler. Eğer çocuklar bu duruştan rahatsız değilse bu postür bozukluğunu düzeltmek mümkün olmayacaktır. Çünkü postürün değişmesi ancak bu değişimi arzulayan bireyin seansa ve seans sonrası hayatında bunu uygulamaya gönüllü olması sonucunda gerçekleşebilir. Bu süreçte aktif katılım her şeyden önemlidir. Bu nedenle pasif yaklaşımlar (korse, akıllı cihazlar, bantlar) hiçbir şekilde faydalı olmayacaktır. Postürü düzenleyen beyin ve psikolojidir. Bu ikisi hazır olmadan kas kuvvetlendirmeleri ve esnetmeler postürü düzenlemeye yeterli olmayacaktır.

 

Duruş Bozukluğu Egzersizleri – Duruş Bozukluğu İçin Spor

 

Postür bozukluğuna yönelik egzersiz verebilmek için bozukluğun tipini belirlemek gerekmektedir. Ezbere bir şekilde duruşa yönelik egzersiz reçetesi hazırlamanın herhangi bir faydası olmayacaktır. Öncelikle omurganın hangi bölgesinde bozukluk olduğuna bağlı olarak egzersiz belirlenmelidir. Sırtta kamburluk ve belde çukurluğun artmış olduğu durumda başka, sadece sırtta kamburluk olduğu durumda başka bir şekilde çalışmak gerekir.

 

Üstelik unutulmamalıdır ki tek başına egzersiz duruş bozukluğunu düzeltmek için yeterli olmayacaktır. Duruş bozukluğunu kalıcı olarak düzeltmek için beden farkındalığının geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun da spesifik bir egzersizi yoktur. Sadece ve sadece ayna karşısında ve bir fizyoterapist eşliğinde doğru iletişim teknikleri kullanılarak bu farkındalık kazandırılabilir.

 

Eğer dik bir duruş varsa bunu korumaya yönelik egzersizler önerilebilir. Bu durumda sırt kasları ve karın kasının güçlendirilmesi dik duruşu korumak için etkili egzersizlerdir. Kuvvet egzersizlerinin yanı sıra arka bacak ve omuz esnekliğini korumaya ve arttırmaya yönelik esneklik egzersizleri de bu egzersiz programına dahil edilmelidir. Yoga, pilates, yüzme gibi tüm vücudun aktif olarak kullanıldığı sporlar duruşu geliştirmek ve korumak için en uygun sporlardır.

 

 

 

Duruş Bozukluğu Egzersizleri
Dik ve doğru duruşu korumaya yönelik egzersiz örnekleri – Bu egzersizleri doğru pozisyonda 20 saniye tutarak 3-4 tekrar yapabilirsiniz.

 

Duruş Bozukluğu ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 

Duruş bozukluğu düzelir mi?

 

Evet duruş bozukluğu düzeltilebilir. Sadece bu çözüm sanıldığı kadar kısa sürede veya basit uygulamalarla olmayacağı unutulmamalıdır. Bozukluğun arkaplanında yatan faktörler doğru değerlendirilip, kişinin bu değişimi istiyor olması gerekmektedir.

 

Duruş bozukluğu olanlar nasıl yatmalı?

Nasıl rahat ediyorlarsa öyle yatmalılar. Çünkü uykuya daldıktan sonra vücudunuz gece boyunca hareket eder. Yattığınız pozisyonu yaklaşık yarım saat içerisinde kaybedersiniz. Bu nedenle nasıl yattığınızın hiçbir önemi yoktur.

 

Yastıksız yatmak omurgayı düzeltir mı?

 

Uykuya yönelik alınan önlemlerin herhangi bir önemi yoktur. Ancak rahat bir pozisyonda yatmak, uykudaki yatış pozisyonuna bağlı gelişen ağrıların önüne geçebilir. Ortopedik yastıklar başı desteklediği için boyun bölgesinin zorlanmasını engeller.

 

Kamburluk tamamen geçer mi?

 

Eğer yaşınız 30 un altındaysa ve düzenli egzersiz yapıp bu yolda çaba ve sebat gösterilirse tamamen düzelme mümkündür.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Scroll to Top
Telefon
whatsapp