Sinir Sıkışması

Sinir Sıkışması

SİNİR SIKIŞMASI

 

Sinir sıkışması, omurga ve uzuvlarda sıklıkla görülen mekanik bir problemdir. Problemin belirtileri temel olarak sinirin fonksiyonunu yerine getiremesi sonucu açığa çıkar. Sinir hücrelerinin temelde iki görevi vardır. Bir noktadan beyne, o bölge ile ilgili bilgiyi iletmek. Örneğin, cildin ısısı, cilde temas eden nesnelerin bilgisi, cilde yapılan bası gibi bilgileri ciltten beyne iletir. Diğer görevi ise beyinden çıkan bir emiri ilgili bölgeye iletmek. Örneğin parmağınıza iğne battığında bunu beyne bilgi olarak ileten hücre, sinir hücresidir. Bu bilgi karşılığında parmağı çekmek için kas hücrelerine kasılmaları ve iğneden uzaklaşmaları emrini veren organ beyin iken, ileten yine sinir hücresidir.

 

Sinir Fonksiyonu

 

Sinir Sıkışması Nedir?

 

Sinirler temelde iki ana yapıya sahiptir. Birincisi hücre gövdesi, ikincisi akson adı verilen uzantılarıdır. Bu yapı tıpkı işlemci ve kablo ilişkisine benzer. Sinir hücre gövdesi işlemci iken, bu işlemciden çıkan bilgiyi taşıyan yapı akson, yani kablodur. Beynimiz ve omuriliğimizde sinir hücre gövdeleri bulunurken, uzuvlarımızda(el, kol, bacak vb.) hücre aksonları, yani kablolar bulunur. Sinir hücrelerinde eğer gövdede hasar meydana gelirse kalıcı bir fonksiyon kaybı olur. Örneğin beyin kanaması geçiren kişilerde hafıza kaybı, felç, konuşma bozuklukları gibi büyük ve kalıcı problemler meydana gelebilir. Çünkü burada hücre gövdesi, yani işlemcide hasar vardır.

Sinir hücrelerinde eğer aksonlarda bir hasar meydana gelirse, bu problem iyileşebilmektedir. Çünkü hücre gövdesindeki yapılar, bu aksonları tekrar oluşturma özelliğine sahiptir. Bu nedenle elde veya herhangi bir uzuvda sinir kesiği oluştuğu zaman bu bölgede doğru tedavi ve müdahaleler yapıldığı takdirde tekrar iyileşme ve fonksiyonu kazanma olanağı vardır.

Aksonlar hücre gövdesinden çıkıp ilgili uzva giderken yolda onlarca farklı dokunun içinden veya yanından geçer. Örneğin serçe ve yüzük parmağınıza gelen ulnar sinir, boyundan çıkıp köprücük kemiğinin altından geçip koltuk altından ilerler, dirseğin iç kısmından yol alarak yüzük ve serçe parmağında sonlanır. Bu yol üzerindeki bilgi ve emirleri beyne iletir. Bu sinir yolda herhangi bir yerde sıkıştığı zaman uzandığı hat boyunca semptom verir. Eğer hasar gören sinir beyne bilgi ileten sinir ise o bölgede hisle ilgili problemler, karıncalanma/ağrı/uyuşma gibi şikayetler oluşur. En basit örneği, kolunuzun iç kısmını bir yere aniden çarptığınız zamana kolun iç kısmında karıncalanma hissetmeniz esasında en basit sinir sıkışmasıdır. Eğer hasar gören sinir beyinden herhangi bir kasa emir ileten sinir ise bu sefer güçsüzlük, kramp, çekme gibi semptomlar görülür.

 

Sinir Sıkışması Belirtileri

 

Eğer sinir ilerlediği hat doğrultusunda bir bölgede sıkışırsa bu bölgeden ileri doğru semptomlar görülecektir. Örneğin eğer bel bölgesinde fıtığınız, belinizden bacağın arka kısmına doğru ilerleyen siyatik siniri sıkıştırırsa semptomlar bacağın arka kısmında görülür. Burada görülebilecek semptomlar

 

  • Uyuşma
  • Karıncalanma
  • Uzun süre oturunca bacaklarda uyuşma, his kaybı
  • Bacağın arka kısmında uzun adım atınca çekme hissi
  • Bacağın arka kısmında bir nokta olarak gösterilemeyen, genel bir ağrı

Bu belirtiler sinir sıkışmasının erken döneminde görülür. Eğer sinir sıkışması ilerlemiş ise, bu durumda kaslarda problem görülmeye başlar. Bu durumda

  • Kas güçsüzlüğü
  • Fiziksel aktivite esnasında çabuk yorulma
  • İleri seviyelerde ise dizde veya kalçada boşalma hissi
  • Bacağın üzerine yük verememe

Görülebilir.  Bu semptomlar tamamen hangi sinirin nerede sıkıştığına bağlı olarak değişebilir. Bir başka kısa örnek, karpal tünel sendromudur. Median sinir tıpkı ulnar sinir gibi boyundan çıkar, omuz ve dirseği geçerek el bileğinden geçerek avuç içinde sonlanır. Karpal tünel sendromunda median sinir, karpal tünel adı verilen bileğin ön yüzünde bir tünelde sıkışır. Bu nedenle semptomlar karpal tünel ile avuç arasında görülür. Median sinirin geçtiği dirse, omuz veya boyun bölgelerinde semptom görülmez. Sinir sıkışmasının semptomları, sinirin sıkıştığı yer ile sonlandığı yer arasında görülür.

 

Sinir Sıkışması Neden Olur?

 

Sinir sıkışmasının gelişmesinde pek çok faktör vardır. Bunların ortak özelliği, sinirin geçtiği bölgedeki çevre dokuların sinir sıkıştırılmasıdır. Çevre dokulardan kastedilenler ise çoğunlukla kaslar, eklemler, bağlar ve yastık görevi gören bursalardır.

Kaslarda spazm adı verilen kasılmalar, aralarından veya içinden geçen siniri sıkıştırabilir. Kaslar herhangi bir nedenden ötürü spazma girip, sertleşebilir. Bu durumda yarı akışkan olan kas, sert bir yapı haline dönüşür ve etrafındaki sinir üzerinde basınç oluşturarak sinirin sıkışmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra fıtık gibi patolojik durumlar da yanından geçen siniri sıkıştırabilir. Bu durumda sinir sıkışması semptomları görülebilir.

 

Sinir Sıkışması

 

Sinir Sıkıştığı Zaman Ne Olur?

 

Sinir liflerinin içerisinde kan damarları bulunmaktadır. Bu damarlardan geçen kan, sinirin beslenmesini sağlar ve sinir iletimi için gerekli malzemeleri taşır. Aynı zamanda sinirin kablo(akson) kısmında da bir iletim mevcuttur. Bu iletim hem yukarıdan aşağı, hem de aşağıdan yukarı doğru ilerler. Örneğin, parmak ucumuza doğru yol alan bir sinirin etrafında onu besleyen damarlar bulunur. Sinirin içerisinde hem parmak ucuna hem de beyne doğru ilerleyen bir akım mevcuttur.

 

Sinir sıkışması durumunda olan şey tıpkı içinden su akan borunun sıkıştırılmasına benzer. Sinirin üzerinde bir basınç oluşturulduğu zaman sinir içerisindeki bu iletim durur. Bunun sonucunda sinir üzerinde hem beyne hem de beyinden kasa doğru akan iletim durur. Eğer sıkıştırılan sinir duyu hücresi ise, his kaybı, karıncalanma, uyuşma tarzı şikayetler meydana gelir. Eğer sinir sıkışması kas hücresine doğru giden bir sinir ise bu sefer kramplar, çekme hissi gibi kas ile ilgili semptomlar meydana gelir.

 

Sinir Sıkışmasına Ne İyi Gelir? Sinir Sıkışmasının Tedavisi

 

Sinir sıkışmasındaki temel problem, sinir üzerinde meydana gelen kompresyondur. Bu nedenle yapılacak tedaviler sinir üzerindeki basıncı azaltmaya yönelik olmalıdır. Sinir üzerinde basınç oluşturan etmenin ne olduğuna bağlı olarak yapılacak ve yapılması gereken uygulamalar da değişecektir.

 

Bir örnek üzerinden ilerlersek, sinir sıkışmasına yol açan faktörün kas sertliği olduğunu düşünelim. Örneğin torasik outlet sendromu durumunda bu meydana gelir. Köprücük kemiği ve koltuk altından geçen sinirler burada bazı kasların arasından geçerek ilerler. torasik outlet sendromu durumunda bu bölge kasları arasında sıkışma meydana gelir ve kola, ele, parmaklara doğru vuran uyuşma karıncalanma hissi oluşur. Bu durumda kaslarda oluşan gerginliğin sebebi bulunarak bu kasları gevşetmeye yönelik uygulamalar yapılmalıdır.

 

Yapılacak olan bir diğer önemli uygulama ise sinir kaydırma manevralarıdır. Sinirlerin anatomik pozisyonları ve elastik yapıları, sinirlerin çeşitli manevralarda kaydırılmasına olanak tanımaktadır. Sinir sıkışması durumunda, sıkışan sinirin anatomik pozisyonuna bağlı olarak yapılacak özel manevralarla sinirler kaydırılabilir. Sinir kaydırıldığı zaman, sinir üzerinde sıkışmaya maruz kalan bölge kayarak bu basınçtan kurtulacaktır. Bu durumda da sinir üzerindeki kan akımı normale dönecek ve semptom ve şikayetler azalacaktır. Örneğin karpal tünel sendromunda median sinir, karpal tünel içerisinde sıkışmaktadır. Bu durumda el bileğinden yapılacak bir sinir kaydırma manevrası ile sinirin sıkışan bölümü kaydırılarak sinir üzerindeki kan akımının normal hale gelmesi sağlanabilir.

 

ÖRNEK OLARAK MEDİAN SİNİR KAYDIRMA EGZERSİZİ

 

Önemli uyarı, bu sinir kaydırma manevraları çok dikkatli ve doğru bir şekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde sinir kaymaz aksine gerilir. Sinir gerildiği zaman sinirin çapı daralır ve içerisinde meydana gelen basınç artar. Bu durumda da bütün sinir hattı boyunca kan akışı durur. Zaten sıkışmış olan sinir gerilirse bu sefer bütün sinir hattında kan akımını azalır. Bu durumda da şikayetler ve semptomlar artacaktır. Bu nedenle bu manevraları ancak ve ancak bir fizyoterapist tarafından değerlendirme yapıldıktan sonra uygulanması doğru olacaktır.

 

Sinir Gerilmesi
Sinir Gerildiği Zaman Sıkışır ve İçerisindeki Akım Durur

 

Sinir Sıkışması Ameliyat Gerektirir mi?

 

Ameliyat sadece ve sadece siniri sıkıştıran dokunun, kemik veya bağ benzeri bir yapı olması sonucu uygulanır. Manuel terapi, egzersiz ve sinir kaydırma manevraları sonrasında hastaların şikayetlerinde bir değişim olmadığı durumda ameliyat ihtimali düşünülebilir. Ameliyat riski bulunan durumlar fıtık, flavum kalınlaşması, faset eklem hipertrofisi, kırık, fizyoterapi iyileşmeyen karpal tünel sendromudur. Bu problemler çok büyük oranda fizyoterapi ile iyileşmesine rağmen nadiren de olsa fizyoterapiye cevap vermezler.

 

Ameliyat ihtimalini arttıran faktörler genellikle ileri yaş, aşırı kilo, büyük travma gibi durumlardır. İleri yaşlarda ve obezite gibi durumlarda vücudun adaptasyon yani değişme kabiliyeti azaldığı için fizyoterapi sonuç vermeyebilir. Bunun dışında trafik kazası, depremde enkaz altında kalma gibi büyük travmalardan sonra görülen bazı durumlarda ameliyat ihtimali düşünülebilir.

 

Sinir Sıkışması Egzersizleri

 

Her sinirin anatomik uzanma yönü farklı olduğu için, sinire yönelik yapılacak egzersizler de değişmektedir. Sıkışan sinirin anatomik pozisyonu ve şikayetler temel alınarak sinir kaydırma egzersizleri uygulanabilir.

 

Median Sinir

 

Avuç içini ve önkolun ön yüzeyini besler. Median sinir sıkıştığı zaman bu beslenen bölgelerde semptomlar görülür.

 

Median Sinir Sıkışması

 

Radial Sinir

 

Pazı çevresini ve önkolun arka kısmını besler. Radial sinir sıkıştığı zaman bu beslenen bölgelerde semptomlar görülür.

Radial Sinir Sıkışması

 

 

Ulnar Sinir

 

Serçe ve yüzük parmağını ve avuç içinin dış kısmını besler. Ulnar sinir sıkıştığı zaman bu beslenen bölgelerde semptomlar görülür.

 

Ulnar Sinir Sıkışması

 

Siyatik Sinir

 

Bacağın arka kısmını komple besler. Siyatik sinir sıkıştığı zaman bu beslenen bölgelerde semptomlar görülür.

Sinir Sıkışması

 

 

Sinir Sıkışmasından Kurtulmak ve Bizimle iletişime geçmek için tıklayın.

Adres tarifi için tıklayın.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top
Scroll to Top
Telefon
whatsapp